Europska prijestolnica kulture 2020.

Europska prijestolnica kulture inicijativa je Europske unije kojoj je cilj istaknuti bogatstvo i raznolikost umjetničkog razvoja kao i zajedničke kulturne aspekte Europe kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovom boljem međusobnom razumijevanju.

Inicijativa Europska prijestolnica kulture jedna je od najprestižnijih i najvidljivijih europskih kulturnih manifestacija. Ona je značajna u mjerilu i opsegu pa su stoga i zahtjevi za osvajanje titule strogi u umjetničkom i kulturnom smislu. Uspjeh manifestacije ovisi o kvaliteti programa, o predanosti javnih vlasti te o uključenosti socijalnih i gospodarskih dionika grada.

Europske prijestolnice kulture mogu donijeti ogromne dobitke za grad u kulturnom, društvenom i gospodarskom smislu, tijekom same te godine, a i nakon nje. To je jedinstvena prilika da se obnove gradovi, promijeni njihov imidž i učini ih bolje poznatima na europskoj i međunarodnoj razini, što može pomoći da se razvije turizam.

Odlukom br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ (Službeni list Europske unije L 132/1 od 3. Svibnja 2014.) određeno je da će jedan hrvatski i jedan irski grad biti Europske prijestolnice kulture 2020. godine.

Opći ciljevi inicijative Europska prijestolnica kulture su očuvati i promicati raznolikost kultura u Europi i naglasiti njihove zajedničke značajke, kao i povećati osjećaj pripadnosti građana zajedničkome kulturnom prostoru s jedne strane, te poticati kulturni doprinos dugoročnom razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima s druge strane.

Posebni ciljevi inicijative Europske prijestolnice kulture su jačanje opsega, raznolikosti i europske dimenzije u kulturnoj ponudi gradova, kao i putem transnacionalne suradnje; proširivanje pristupa i sudjelovanja u kulturi; jačanje kapaciteta u kulturnom sektoru i njegovih veza s drugim sektorima; podizanje međunarodnog profila gradova kroz kulturu.  

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za podnošenje prijava za inicijativu Unije Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u RH dana 11. lipnja 2014. godine te kompletnu dokumentaciju potrebnu za prijavu hrvatskih gradova. Hrvatski gradovi svoj prvi prijavni materijal za EPK 2020. trebali su predati do 17. travnja 2015. godine. Na Poziv za podnošenje prijava za inicijativu Unije Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj prijavilo se ukupno devet hrvatskih gradova: Dubrovnik, Đakovo, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Varaždin, Zadar, Zagreb.

Od 26. do 29. svibnja 2015. godine u Hrvatskoj je boravilo Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka kako bi odlučili o tome koji hrvatski gradovi ulaze u drugi krug natječaja za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu. U donošenju odluke poštivalo se šest glavnih kriterija za odabir: doprinos dugoročnoj strategiji, europska dimenzija, kulturni i umjetnički sadržaj, sposobnost provođenja, doseg i upravljanje projektnim ciklusom te su sve kandidature u cjelini ocijenjene vrlo dobrima.

Povjerenstvo je objavilo 29. svibnja 2015. godine da od devet prijavljenih gradova, u drugi krug natjecanja nastavljaju četiri hrvatska grada: Dubrovnik, Osijek, Pula i Rijeka.

Europska komisija, u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, donijela je odluku o produljenju roka za predaju kandidacijske knjige za drugu fazu natjecanja hrvatskih gradova kandidata za titulu Europske prijestolnice kulture 2020. godine, te je novi rok za predaju bio 10. veljače 2016. godine.

Nakon predaje druge prijavne knjige, Osijek su početkom ožujka 2016. godine posjetili predstavnici Povjerenstva za ocjenu kandidature, a ista je predstavljena u Zagrebu.

24.03.2016. u zagrebačkom Muzeju Mimara Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka odlučilo je kako će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture 2020.