Kulturni lokaliteti grada Osijeka

Tamburaška škola Batorek

Tamburaška škola Batorek udruga je za osposobljavanje sviranja na tradicionalnim instrumentima te gitari. Škola je započela s radom 4. Listopada 1993.  u prostorijama HKUD-a Željezničar, gdje i danas djeluje.

Udruga Novi film

Udruga „Novi Film“ nevladin je i neprofitna udruga koja se bavi promicanjem amaterskog filma, organiziranjem filmskih radionica, projekcijama i snimanjem filmova.

Vokalni sastav Akvarel

Akvarel je pomalo šašav, zanimljiv i energičan a cappella sastav iz Osijeka koji izvodi pop i rock glazbu bez instrumentalne pratnje. Ipak, mnogi koji su bili na njihovim koncertima ne vjeruju da sve što dolazi iz zvučnika proizvode isključivo ljudski glasovi. No, to je upravo tako. Kod Akvarela je sve a cappella.

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo «Osijek 1862»

1862. osnovano je Osječko prvo pjevačko društvo, koje 1885. dobiva novo ime "Sloga", a 1907. Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo "Kuhač". U narednom se razdoblju do II. svjetskog rata djelovanje društva očituje u dubokom osjećaju gajenja hrvatske glazbene i pjevačke umjetnosti te žarište općeg hrvatskog kulturnog nastojanja Osječana.

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar osnovano je 1925. U početku se aktivnost odvijala kroz rad pjevačkog zbora i orkestra limene glazbe, a 1930. s radom počinje i folklorna te tamburaška sekcija.

Hrvatsko pjevačko društvo «Lipa»

Hrvatsko pjevačko društvo "Lipa" osnovano je 1876. na inicijativu Bogdana Penjića, prvog predsjednika i osnivača Osječkog pjevačkog društva, kako se "Lipa" u početku zvala.

Slavonsko Tamburaško Društvo «Pajo Kolarić»

Slavonsko Tamburaško Društvo "Pajo Kolarić" osnovano je 21.3.1954. i nosi ime reformatora tambure i glazbenog skladatelja Paulusa  Paje  Kolarića (Osijek, 17.1.1821. - Osijek, 14.11.1876.).

Šokačka grana Osijek

Šokačka grana Osijek udruga je Šokaca osnovana 3. veljače 2005. s namjerom očuvanja, promicanja, razvitka i unaprjeđenja kulturne tradicijske baštine Šokaca s područja Slavonije, Baranje, Srijema i Bačke te ostalih krajeva u kojima žive Šokci.

Pjevačko društvo Svetog Josipa Osijek

Društvo djeluje od 1994. Cilj je Društva njegovanje i populiziranje zbornog pjevanja, crkvene glazbene baštine i sakralnog izričaja.

Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo «Zrinski»

Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo “Zrinski” muški je zbor koji njeguje i promovira pjevačku i glazbenu kulturu. Društvo je osnovano 1896. 

Folklorni ansambl „Biseri Slavonije“ Osijek

Ansambl je glavni organizator međunarodnog događaja „Pearls of Europe“ za djecu i mlade u dobi od 10 - 17 godina sadrži folklornu baštinu različitih europskih zemalja, a događaj se organizira u Osijeku od 1991.

Udruga ljubitelja stripova „StripOs“

Udruga ljubitelja stripova „StripOs“ osnovana je u travnju 2009. Ciljevi udruge su promicanje kulture o stripu, prikupljanje i razmjena stripovima, kao i poticanje mladih ljudi da se uključe u kreativnu izradu stripova. Udruga redovito objavljuje časopis i jednom godišnje organizira manifestaciju „Dani stripova u Osijeku“. Časopis pruža priliku mladim autorima da objave svoje stripove i na taj način dopru do šireg dijela publike, a događaj „Dani stripova u Osijeku“ obično traje svake godine od veljače do travnja, a uključuje više od 60 škola iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemska županija koje sudjeluje u izradi stripova.

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku jedino je profesionalno dječje kazalište u Slavoniji i Baranji i jedino može ponuditi profesionalni pristup u kreativnom i edukativnom programu za djecu i mlade.

Državni arhiv u Osijeku

Državni arhiv u Osijeku javna je ustanova, čiji je osnivač Republika Hrvatska, a teritorijalna se nadležnost proteže  na područje Osječko-baranjske županije.

Muzej likovnih umjetnosti Osijek

Muzej likovnih umjetnosti je specijalizirana muzejska institucija. Nastala je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. g., kako bi se specijalizirala samo za povijest umjetnosti i specifično praćenje likovne scene (lokalne i šireg spektra). Deset godina je bila na raznim lokacijama u gradu sve do 1964. godine kada se konačno smjestila u neorenesansnoj Vili Neuman, u centru Osijeka. 1994. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prenijelo je osnivačka prava nad Galerijom likovnih umjetnosti, Osijek (današnji Muzej likovnih umjetnosti) na Osječko-baranjsku županiju koja je postala njen osnivač.

Umjetnička akademija

Umjetnička akademija jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom: kao središnja (matična) javna/narodna knjižnica grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te kao središnja sveučilišna/znanstvena knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.)  na raznovrsnim medijima.

Muzej Slavonije Osijek

Muzej Slavonije osnovan je 1877.  kao Muzej Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka. Od inicijalne donacije osječkog veletrgovca, Franje Sedlakovića, do danas postao je jedna od najvećih muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Konzervatorski odjel u Osijeku

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske – Konzervatorski odjel u Osijeku djeluje od 1962., a temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugih važećih zakonskih propisa obavlja poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Osječko-baranjske županije.

Muzej likovnih umjetnosti

Muzej likovnih umjetnosti nastao je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. s prvom nazivom Galerija slika.

Gradske galerije Osijek

Gradske Galerije Osijek javna su ustanova u kulturi, koju je Grad Osijek osnovao 2005. Programska djelatnost Gradskih Galerija Osijek počela je u ožujku 2007. izložbom Božidara Jurjevića te u svibnju program pod nazivom „Novo kazalište u barutani“, nizom gostovanja recentnih hrvatskih kazališta.

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Kao rijetko koje kontinentalno središte, Osijek se može podičiti kazališnom tradicijom  još iz davne 1735., kada je u Isusovačkoj gimnaziji zabilježena izvedba prve kazališne predstave na latinskome jeziku.

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Agecija za obnovu osječke Tvrđe javna je ustanovu za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe.

Odjel za kulturologiju

Odjel za kulturologiju ustrojen je 2010. kao sedamnaesta znanstveno-nastavna sastavnica i peti sveučilišni odjel Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Taj najmlađi odjel u okviru osječkog sveučilišta jedinstven je po svojem interdisciplinarnom modelu studija kulturologije – prvom sveučilišnom interdisciplinarnom preddiplomskom i diplomskom studiju na osječkom sveučilištu s tri programska smjera: kulturalni menadžment, medijska kultura i knjižničarstvo.

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

Glazbeno školstvo pokrenuto je u Osijeku 1831. godine, osnutkom glazbene škole koja je djelovala s povremenim kraćim prekidima do 1921. godine. Kontinuirano glazbeno obrazovanje u gradu Osijeku od 1921. provodi Glazbena škola Franje Kuhača, tada pod nazivima: Muzička škola, Gradski konzervatorij i Gradska glazbena škola. Od 1961. škola nosi ime prvog hrvatskog glazbenog povjesničara, muzikologa i etnomuzikologa Franje Kuhača.