Folklorni ansambl „Biseri Slavonije“ Osijek

Ansambl je glavni organizator međunarodnog događaja „Pearls of Europe“ za djecu i mlade u dobi od 10 - 17 godina sadrži folklornu baštinu različitih europskih zemalja, a događaj se organizira u Osijeku od 1991.