Šokačka grana Osijek

Šokačka grana Osijek udruga je Šokaca osnovana 3. veljače 2005. s namjerom očuvanja, promicanja, razvitka i unaprjeđenja kulturne tradicijske baštine Šokaca s područja Slavonije, Baranje, Srijema i Bačke te ostalih krajeva u kojima žive Šokci.

Svojim međunarodnim stručno-znanstvenim okruglim stolom Urbani Šokci od 2006. tematski se propitkuju različiti sadržaji kulturne baštine Šokaca i Bunjevaca. Potpisivanjem Povelje o trajnoj suradnji sa Šokcima i Bunjevcima Vojvodine i Mađarske teme nisu samo šokačke nego i bunjevačke. Sadržaji okruglog stola ukoričuju se u Zbornicima Urbani Šokci.