Udruga ljubitelja stripova „StripOs“

Udruga ljubitelja stripova „StripOs“ osnovana je u travnju 2009. Ciljevi udruge su promicanje kulture o stripu, prikupljanje i razmjena stripovima, kao i poticanje mladih ljudi da se uključe u kreativnu izradu stripova. Udruga redovito objavljuje časopis i jednom godišnje organizira manifestaciju „Dani stripova u Osijeku“. Časopis pruža priliku mladim autorima da objave svoje stripove i na taj način dopru do šireg dijela publike, a događaj „Dani stripova u Osijeku“ obično traje svake godine od veljače do travnja, a uključuje više od 60 škola iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemska županija koje sudjeluje u izradi stripova.