Pogledaj sve lokacije na mapi

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Agecija za obnovu osječke Tvrđe javna je ustanovu za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe.

Osnivači Agencije su Vlada Republike Hrvatske, Grad Osijek i Osječko-baranjska županija.

Djelatnost Agencije čine poslovi vezani uz zaštitu, obnovu i revitalizaciju osječke Tvrđe.