Pogledaj sve lokacije na mapi

Državni arhiv u Osijeku

Državni arhiv u Osijeku

Državni arhiv u Osijeku

Državni arhiv u Osijeku javna je ustanova, čiji je osnivač Republika Hrvatska, a teritorijalna se nadležnost proteže  na područje Osječko-baranjske županije.

Arhiv je trenutno smješten u povijesnoj zgradi nekadašnje vojarne (Kamila Firingera 1) izgrađene 1714.  i adaptirane za potrebe Arhiva 1971. . S obzirom da su smještajni kapaciteti zgrade popunjeni, Arhiv je intenzivno krenuo u osiguranje i dobivanje prostora još jedne bivše vojarne (Kamila Firingera 3).

Državni arhiv u Osijeku u svojim spremištima čuva oko 1.500 fondova i zbirka s ukupno više od 8.000 dužnih metara gradiva te više od 50.000 fotografija. Ova ustanova skrbi o zaštiti arhivskog gradiva koje nastaje radom institucija za koje je Arhiv nadležan. Kao dio nacionalne kulturne i povijesne baštine doprinosi kulturnom životu i informiranosti građana te olakšava pojedincima i organizacijama ostvariti svoja prava i interese. 

Trajni je zadatak Arhiva davanje na korištenje gradiva koje čuva te upoznavanje stručne, znanstvene, ali i široke javnosti o vrijednostima i značaju pisane baštine. Svojom kulturno-prosvjetnom djelatnošću Arhiv redovito organizira tečajeve za djelatnike u pismohranama, radionice za učenike i studente, priređuje izložbe iz svoje bogate riznice, objavljuje stručne i znanstvene radove te izvorno arhivsko gradivo, organizira predstavljanje knjiga i predavanja, koja su na bilo koji način vezani za povijest, pomoćne povijesne znanosti ili arhivistiku.

Uz brojne djelatnike koja su desetljećima vrijedno doprinosili stvaranju Državnog arhiva u Osijeku kao jedne od najznačajnije kulturne ustanove grada i regije, poseban spomen zaslužuje dr. Kamilo Firinger, osnivač i dugogodišnji djelatnik i ravnatelj Arhiva.