Pogledaj sve lokacije na mapi

Konzervatorski odjel u Osijeku

Konzervatorski odjel Osijek

Konzervatorski odjel Osijek

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske – Konzervatorski odjel u Osijeku djeluje od 1962., a temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugih važećih zakonskih propisa obavlja poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Osječko-baranjske županije.

Zgrada Raith, u Kuhačevoj 27, u kojoj je smješten Konzervatorski odjel zaštićeno je kulturno dobro, a njezin smještaj unutar barokne Tvrđe primjeren je djelatnosti koju obavlja.

Konzervatorski odjel u Osijeku trenutno provodi sljedeće aktivnosti: rad na registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, provedba mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara i financiranje javnih potreba u kulturi – zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

Svake godine u sklopu obilježavanja Manifestacije Dana Europske baštine Konzervatorski odjel u Osijeku priređuje tematsku izložbu, izlaganje ili prezentaciju.