Muzej likovnih umjetnosti

Muzej likovnih umjetnosti nastao je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. s prvom nazivom Galerija slika.

1994. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prenijelo je osnivačka prava nad Galerijom likovnih umjetnosti Osijek na Osječko-baranjsku županiju koja je postala njezin osnivač. U sklopu 60. obljetnice osnutka institucije i 50. godina u konačnom sjedištu u neorenesansnoj Vili Neuman, u centru Osijeka, 2014. provedeno je preimenovanje Galerije u Muzej likovnih umjetnosti (Museum of Fine Arts), kako bi komunikacija i percepcija djelatnosti i identiteta institucije bila najefikasnija i najtočnija, čak i u prijevodu na druge jezike.

Zgrada Muzeja ima svojstvo kulturnog dobra te je kao takva upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Posebnost zgrade je RANA na pročelju-spomenik na spomeniku, oštećenje koje je proizašlo od udara granate tijekom 1991.  Današnji je izgled zgrade svojevrsno umjetničko djelo, koje je osmislio autor Casimir Djurić Messner i obojao s crvenom bojom - vrsta ready made, tijekom samostalne izložbe 2007.

Muzej likovnih umjetnosti specijalizirana je muzejska institucija koja se bavi prikupljanjem, čuvanjem, istraživanjem, predstavljanjem i tumačenjem umjetničke baštine u rasponu od baroka do suvremene umjetnosti. Fundus Muzeja (više od 5000 predmeta) podijeljen je na nekoliko zbirki koje čine slike, crteži, grafike, skulpture i medalje iz 18., 19. i 20. stoljeća, po kojima je osječki Muzej, kao muzejska ustanova regionalnog središta, najpoznatiji i najpriznatiji. Njegove zbirke unesene su i u Registar kulturnih dobara RH na Listu zaštićenih kulturnih dobara (pod brojem 3801). U MDC-ovom Registru muzeja, galerija i zbirki u RH nalazi se u statusu A, koncipiranom prema organizaciji stručnih i administrativnih kriterija.

Uz izložbeni program, kao najprisutniji oblik djelovanja, Muzej likovnih umjetnosti tradicionalno organizira sljedeće likovne manifestacije: Slavonsko biennale, Memorijal Ive Kerdića – Triennale hrvatskog medaljarstva i male plastike te Dane grafike. Pored izložbi, nezaobilazno je istaknuti izdavačku (izdanja kataloga, monografija, edukativnih publikacija) i pedagošku djelatnost Muzeja.

Unazad šest godina, Muzej organizira i prati ciljane manifestacije:

  • Noć muzeja (zadnji petak u siječnju, u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva)
  • Edukativna akcija povodom Međunarodnog dana muzeja (18.4. -18.5.)
  • Europska noć muzeja (subota prije Međunarodnog dana muzeja)
  • Međunarodni dan muzeja (18.5.)
  • Manifestacija Muzej za sve, namijenjena osobama s invaliditetom

Dosadašnja djelatnost Muzeja ocijenjena je kao znatan prilog muzejskoj struci, istraživanju i prezentiranju regionalne i nacionalne povijesti umjetnosti o čemu svjedoče nagrade i priznanja: Nagrada oslobođenja Osijeka, za izuzetna ostvarenja u 1982., Nagrada Pavao Ritter Vitezović, za unaprjeđivanje muzejske djelatnosti u 1987., Pečat Grada Osijeka, za izuzetan doprinos kulturnom razvitku i općem napretku, te afirmaciji i ugledu Osijeka – 1998. te 2009. Povelja Republike Hrvatske za osobit doprinos promicanju kulture i očuvanju svih područja likovne umjetnosti.