Pogledaj sve lokacije na mapi

Muzej likovnih umjetnosti

Muzej likovnih umjetnosti

Muzej likovnih umjetnosti Osijek

Muzej likovnih umjetnosti je specijalizirana muzejska institucija. Nastala je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. g., kako bi se specijalizirala samo za povijest umjetnosti i specifično praćenje likovne scene (lokalne i šireg spektra). Deset godina je bila na raznim lokacijama u gradu sve do 1964. godine kada se konačno smjestila u neorenesansnoj Vili Neuman, u centru Osijeka. 1994. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prenijelo je osnivačka prava nad Galerijom likovnih umjetnosti, Osijek (današnji Muzej likovnih umjetnosti) na Osječko-baranjsku županiju koja je postala njen osnivač.

Muzej likovnih umjetnosti se bavi prikupljanjem, čuvanjem, istraživanjem, predstavljanjem i tumačenjem umjetničke baštine u rasponu od baroka do suvremene umjetnosti. Fundus Muzeja (više od 5000 predmeta) podijeljen je na nekoliko zbirki koje čine slike, crteži, grafike, skulpture i medalje iz 18., 19. i 20. stoljeća, po kojima je osječki Muzej, kao muzejska ustanova regionalnog središta, najpoznatiji i najpriznatiji.

U MDC-ovom Registru muzeja, galerija i zbirki u RH nalazi se u statusu A.
Muzejske zbirke unesene su i u Registar kulturnih dobara RH na Listu zaštićenih kulturnih dobara (pod brojem 3801). Ta djela čine vrlo vrijedan dio nacionalne kulturne baštine, koji ulazi i u srednjoeuropski kulturni korpus.

U bogatom muzejskom fundusu zastupljeni su istaknuti umjetnici iz Austrije, Njemačke i Mađarske, koji su djelovali u 18. i 19. stoljeću, kao što su: Pflatz, Mücke, Moretti i dr., zatim predstavnici osječke škole na čelu s Adolfom Waldingerom i Hugom Höetzendorfom (fundus je vrlo bogat njihovim crtežima), a također i najznačajniji umjetnici prve polovice 20. stoljeća i utemeljitelji hrvatske moderne: Babić, Becić, Bukovac, Crnčić, Dinčić, Dulčić, Filakovac, Gecan, Herman, Iveković, Kovačević, Kraljević, Krizman, Krušlin, Quiquerez, Medović, Miše, Motika, Mujadžić, Rački, Rein, Šulentić, Tartaglia, Tišov, Trepše, Uzelac, Vanka, Vidović i dr..  

Osnovne djelatnosti Muzeja su:

  • izložbena djelatnost (8-12 izložbi godišnje: samostalne, skupne, tematske izložbe, retrospektivne izložbe kao i tradicionalne manifestacije Slavonski biennale, Memorijal Ive Kerdića – Triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike, te Dani grafike)
  • izdavačka djelatnost (muzej je poznat po izdanjima kataloga, monografija, edukativnih publikacija)
  • pedagoška djelatnost

 

Zgrada Muzeja likovnih umjetnosti nalazi se na Europskoj aveniji, u reprezentativnoj secesijskoj i historicističkoj urbanističkoj cjelini grada Osijeka. Izgradnja ovog urbanističkog poteza, koji povezuje Gornji grad i Tvrđu, započela je u posljednjim desetljećima 19. stoljeća – u vremenu od 1883. do 1900. god. izgrađena je južna strana tadašnje Chavrakove ulice (danas Europska avenija), gdje su podignute reprezentativne historicističke slobodnostojeće stambene zgrade s predvrtovima – među ostalima i neorenesansna zgrada dr. Dragutina Neumana, zgrada današnjeg Muzeja likovnih umjetnosti.

Zgrada je sagrađena 1895. prema projektu arhitekta Josipa Vancaša (1859.–1932.). Vanjsko oblikovanje zgrade slijedi historicistički princip pozivanja na uzore arhitekture prošlosti, u ovom slučaju obraćanja primjerima talijanskih renesansnih palača. Izgrađena je kao obiteljska kuća za odvjetnika dr. Dragutina Neumana i njegovu suprugu Adelu Neuman.
Od vremena izgradnje zgrada je više puta mijenjala svoju namjenu i vlasnike. Prije Drugog svjetskog rata bila je obiteljska kuća odvjetnika dr. Dragutina Neumana, utemeljitelja kluba hrvatskih književnika i umjetnika (na istočnom pročelju zgrade nalazi se spomen-ploča s njegovim portretom, postavljena 1930. god.). Nakon toga prelazi u vlasništvo obitelji Pfeiffer, a 1946. godine konfiskacijom prelazi u vlasništvo Federativne narodne republike Jugoslavije. Poslije rata bila je stambeni prostor u kome je živjelo više obitelji, a potom je adaptirana za Ženski đački dom i kasnije za Đački dom učenika Tehničke škole.

Zgrada ima svojstvo kulturnog dobra, te je kao takva upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara.

Godine 1963. dodijeljena je Galeriji likovnih umjetnosti, Osijek prateći muzeloški program i projekt arhitekta Miroslava Begovića.
Zgrada ima 486 m² izložbenog prostora, 350 m² radnog prostora i 123 m² suvremeno uređenih depoa.
Strateškim planom je do 2020. godine predviđena izgradnja novog umjetničkog paviljona u dvorištu, u cilju proširenja izložbenog i edukativnog prostora, muzejske trgovine-suvenirnice, caffea, multifunkcionalnog prostora i čuvaonice. Isto tako, u tijeku je i projekt Stalnog postava.

2012./2013. godine obnovljeno je kompletno pročelje zgrade.

POSEBNOST: vidljiva je RANA na pročelju Muzeja likovnih umjetnosti; spomenik na spomeniku - na pročelju se nalazi oštećenje proizašlo od udara granate tijekom 1991. godine. Predmetno oštećenje, onako kako danas izgleda, je osim toga i svojevrsno umjetničko djelo kojeg je osmislio autor Casimir Djurić Messner i obojao s crvenom bojom - vrsta ready made, tijekom samostalne izložbe 2007. godine.

1954. - 2014.: 60-ta godišnjica osnivanja Galerije: u 2014. godini osnovni cilj izložbenog programa je predstavljanje vrijednosti umjetničkih djela iz fundusa, s naglaskom na osnovni status MUZEJA, kroz različite tematske izložbe (Likovna baština obitelji Pejačević; Pogledi, XX. stoljeće u fundusu Galerije likovnih umjetnosti, Osijek; Riječi i slike - izložba i  promocija Vodiča kroz ostavštinu Ota Švajcera; Lica, likovi - samostalna izložba dugogodišnjeg ravnatelja Galerije Predraga Golla; Mario Benedetti: Gusti kadar, snažna gesta, grafike - samostalna izložba međunarodnog karaktera stranog autora - talijanskog umjetnika; Strani i „nepoznati“ autori iz Zbirke crteža i grafika prve polovice 20. stoljeća u Galeriji likovnih umjetnosti, Osijek; Matriksijalne priče, samostalna izložba INES MATIJEVIĆ; Retrospektiva Miroslav Kraljević – prijenos izložbe iz Moderne galerije Zagreb; Archives, re-assemblances, and surveys, izložba suvremenih autora/fotografa iz Austrije, u suradnji s Austrijskim forumom Zagreb i 24. slavonski biennale), a u pripremi je i materijal za glavni projekt STALNOG POSTAVA.

Preimenovanje galerije u muzej likovnih umjetnosti

2014. godine je, u sklopu obljetnice Galerije, idući u korak s vremenom globalizacije, komunikacija prema javnosti postala prioritetna djelatnost, te je Galerija likovnih umjetnosti, Osijek tražila novo ime kako bi prezentacija i shvaćanje njene djelatnosti bili kompletni, bez potrebe za dodatnim objašnjenjima.

Smatralo se dostatnom i učinkovitom zamijeniti riječ galerija s riječju muzej.
U lipnju 2014. Galerija je  preimenovana u MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI (Museum of Fine Arts)


Pregled djelatnosti

Društveni angažman

Paralelno s početkom školske godine 2006./2007. započelo se s didaktičkim programom u okviru kojeg je organiziran niz pedagoških aktivnosti. Pedagoška djelatnost posebno je usmjerila pažnju svoje publike prema samim izložbama, ali i manifestacijama, s pratećim zabavnim i edukativnim programima: Slavonski biennale, Noć muzeja, Dani grafike, Muzejska edukativna akcija i nagradna igra povodom Međunarodnog dana muzeja.
Cilj raznih programa je uključivanje šire publike u stvaranje i korištenje kulturnih sadržaja Muzeja.

Muzej u sklopu izložbenog programa, i uz poticaj umjetničkih djela, predlaže i prilagođava programe za djecu iz vrtića, osnovnih i srednjih škola, mlade, studente, odrasle osobe, osobe sa invaliditetom, korisnike Doma za psihički bolesne odrasle osobe, umirovljenike.

Također, već 6 godina organizira i prati ciljane manifestacije:

  • Noć muzeja (zadnji petak u siječnju, u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva)
  • Edukativna akcija povodom Međunarodnog dana muzeja (18.4. -18.5.)
  • Europska noć muzeja (subota prije Međunarodnog dana muzeja)
  • Međunarodni dan muzeja (18.5.)
  • Manifestacija Muzej za sve, namijenjena osobama s invaliditetom

 

U stručnom smislu, kontinuirano potičemo komunikaciju sa odgojno-obrazovnim institucijama.

Tijekom 2013. godine uredili smo prostor za knjižnicu i studijsku čitaonicu, kako bi što bolje mogli biti na raspolaganju i studentima i odraslim osobama zainteresiranim za umjetničko stvaralaštvo.

Surađujući s drugim kulturnim ustanovama u Osijeku - Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek, Kinematografima d.o.o., Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića Osijek, kao i raznim udrugama građana (Sportska udruga slijepih Svjetlost, Udruga Naša djeca, Udruga Breza, Udruga gluhih i slijepih Osječko-baranjske županije, Udruga Stripos, Udruga College, Udruga AJESEC, Udruga Talijana i Hrvata u Slavoniji, Društvo Cro-tour) uključeni smo u različite kulturne programe.

Istaknuto

Dosadašnja djelatnost Muzeja ocijenjena je kao znatan prilog muzejskoj struci, istraživanju i prezentiranju regionalne i nacionalne povijesti umjetnosti, o čemu svjedoče i nagrade i priznanja: Nagrada oslobođenja Osijeka, za izuzetna ostvarenja u 1982. godini, Nagrada Pavao Ritter Vitezović, za unapređivanje muzejske djelatnosti u 1987. godini, Pečat Grada Osijeka, za izuzetan doprinos kulturnom razvitku i općem napretku, te afirmaciji i ugledu Osijeka – 1988. godine, te 2009. godine Povelja Republike Hrvatske za osobit doprinos promicanju kulture i očuvanju svih područja likovne umjetnosti.