Pogledaj sve lokacije na mapi

Muzej Slavonije Osijek

Muzej Slavonije Osijek

Muzej Slavonije Osijek

Muzej Slavonije osnovan je 1877.  kao Muzej Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka. Od inicijalne donacije osječkog veletrgovca, Franje Sedlakovića, do danas postao je jedna od najvećih muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Muzej kompleksnog tipa u svojih stotinjak muzejskih zbirki čuva gotovo pola milijuna raznovrsnih predmeta koji svjedoče o evoluciji Zemlje i čovječanstva. Materijalni tragovi razvoja civilizacije na području grada Osijeka i Slavonije te Srijema i Baranje sačuvani u muzejskim depoima i izloženi u stalnim postavima i na povremenim izložbama neprocjenjivi su izvori za proučavanje mijena života na ovome prostoru.

Muzej nastoji privući pozornost šire javnosti kako redovnom djelatnošću koja obuhvaća prikupljanje, stručnu obradu, čuvanje i prezentaciju materijalne i nematerijalne baštine tako i drugim sadržajima poput koncertima Osječke muzejske glazbene srijede, predavanjima i radionicama.

U fundusu Muzeja, koji se neprestano povećava darovima građana i otkupima, čuvaju se uspomene na mnoge naše slavne, ali i obične sugrađane. Muzej povremenim izložbama iz svoga fundusa građanima predstavlja dio  prošlosti grada Osijeka i cijele regije, a gostujućim izložbama približava druge gradove Republike Hrvatske i inozemstva.

Muzej djeluje na nekoliko lokacija unutar barokne gradske jezgre Tvrđe. U zgradi Magistrata javnosti je izložen Lapidarij antičkih spomenika te povremene izložbe, dok se u Glavnoj straži može razgledati stalni postav Prapovijest i Seoba naroda i srednji vijek te povremene izložbe. U Bastionu se, u muzejskoj knjižnici i čitaonici, može dobiti na uvid vrijedna knjižna građa te stručna literatura iz raznih područja