Ustanove iz područja kulture

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku jedino je profesionalno dječje kazalište u Slavoniji i Baranji i jedino može ponuditi profesionalni pristup u kreativnom i edukativnom programu za djecu i mlade.

Državni arhiv u Osijeku

Državni arhiv u Osijeku javna je ustanova, čiji je osnivač Republika Hrvatska, a teritorijalna se nadležnost proteže  na područje Osječko-baranjske županije.

Muzej likovnih umjetnosti Osijek

Muzej likovnih umjetnosti je specijalizirana muzejska institucija. Nastala je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. g., kako bi se specijalizirala samo za povijest umjetnosti i specifično praćenje likovne scene (lokalne i šireg spektra). Deset godina je bila na raznim lokacijama u gradu sve do 1964. godine kada se konačno smjestila u neorenesansnoj Vili Neuman, u centru Osijeka. 1994. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prenijelo je osnivačka prava nad Galerijom likovnih umjetnosti, Osijek (današnji Muzej likovnih umjetnosti) na Osječko-baranjsku županiju koja je postala njen osnivač.

Umjetnička akademija

Umjetnička akademija jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom: kao središnja (matična) javna/narodna knjižnica grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te kao središnja sveučilišna/znanstvena knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.)  na raznovrsnim medijima.

Muzej Slavonije Osijek

Muzej Slavonije osnovan je 1877.  kao Muzej Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka. Od inicijalne donacije osječkog veletrgovca, Franje Sedlakovića, do danas postao je jedna od najvećih muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Konzervatorski odjel u Osijeku

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske – Konzervatorski odjel u Osijeku djeluje od 1962., a temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugih važećih zakonskih propisa obavlja poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Osječko-baranjske županije.

Muzej likovnih umjetnosti

Muzej likovnih umjetnosti nastao je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. s prvom nazivom Galerija slika.

Gradske galerije Osijek

Gradske Galerije Osijek javna su ustanova u kulturi, koju je Grad Osijek osnovao 2005. Programska djelatnost Gradskih Galerija Osijek počela je u ožujku 2007. izložbom Božidara Jurjevića te u svibnju program pod nazivom „Novo kazalište u barutani“, nizom gostovanja recentnih hrvatskih kazališta.