Zemlje

Mjesta

Kategorije


Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

Trg bana Josipa Jelačića 19, Osijek, Hrvatska

Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku jedino je profesionalno dječje kazalište u Slavoniji i Baranji i jedino može ponuditi profesionalni pristup u kreativnom i edukativnom programu za djecu i mlade.

Državni arhiv u Osijeku

Kamila Firingera 1, Osijek, Hrvatska

Državni arhiv u Osijeku javna je ustanova, čiji je osnivač Republika Hrvatska, a teritorijalna se nadležnost proteže  na područje Osječko-baranjske županije.

Tamburaška škola Batorek

Stjepana Radića 15, Osijek, Hrvatska

Tamburaška škola Batorek udruga je za osposobljavanje sviranja na tradicionalnim instrumentima te gitari. Škola je započela s radom 4. Listopada 1993.  u prostorijama HKUD-a Željezničar, gdje i danas djeluje.

Muzej likovnih umjetnosti Osijek

Europska avenija 9, Osijek, Hrvatska

Muzej likovnih umjetnosti je specijalizirana muzejska institucija. Nastala je izdvajanjem dijela likovne umjetnosti iz Muzeja Slavonije Osijek 1954. g., kako bi se specijalizirala samo za povijest umjetnosti i specifično praćenje likovne scene (lokalne i šireg spektra). Deset godina je bila na raznim lokacijama u gradu sve do 1964. godine kada se konačno smjestila u neorenesansnoj Vili Neuman, u centru Osijeka. 1994. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prenijelo je osnivačka prava nad Galerijom likovnih umjetnosti, Osijek (današnji Muzej likovnih umjetnosti) na Osječko-baranjsku županiju koja je postala njen osnivač.

Umjetnička akademija

Kralja Petra Svačića 1/F, Osijek, Hrvatska

Umjetnička akademija jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja je dopusnicu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske za rad dobila 18. listopada 2004.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Europska avenija 24, Osijek, Hrvatska

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom: kao središnja (matična) javna/narodna knjižnica grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te kao središnja sveučilišna/znanstvena knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.)  na raznovrsnim medijima.

Udruga Novi film

Strma ulica 1, Osijek, Hrvatska

Udruga „Novi Film“ nevladin je i neprofitna udruga koja se bavi promicanjem amaterskog filma, organiziranjem filmskih radionica, projekcijama i snimanjem filmova.

Muzej Slavonije Osijek

Trg Sv.Trojstva 6, Osijek, Hrvatska

Muzej Slavonije osnovan je 1877.  kao Muzej Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka. Od inicijalne donacije osječkog veletrgovca, Franje Sedlakovića, do danas postao je jedna od najvećih muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Konzervatorski odjel u Osijeku

Kuhačeva 27, Osijek, Hrvatska

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske – Konzervatorski odjel u Osijeku djeluje od 1962., a temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugih važećih zakonskih propisa obavlja poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Osječko-baranjske županije.

Gradske galerije Osijek

Fakultetska 7, Osijek, Hrvatska

Gradske Galerije Osijek javna su ustanova u kulturi, koju je Grad Osijek osnovao 2005. Programska djelatnost Gradskih Galerija Osijek počela je u ožujku 2007. izložbom Božidara Jurjevića te u svibnju program pod nazivom „Novo kazalište u barutani“, nizom gostovanja recentnih hrvatskih kazališta.

Kužni pil

Trg Sv.Trojstva, Osijek, Hrvatska

Kužni pil ili zavjetni spomenik Presvetog Trojstva je kameni kip na Trgu sv. Trojstva u osječkoj Tvrđi.

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Županjska 9, Osijek, Hrvatska

Kao rijetko koje kontinentalno središte, Osijek se može podičiti kazališnom tradicijom  još iz davne 1735., kada je u Isusovačkoj gimnaziji zabilježena izvedba prve kazališne predstave na latinskome jeziku.

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Franje Kuhača 29, Osijek, Hrvatska

Agecija za obnovu osječke Tvrđe javna je ustanovu za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe.

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo «Osijek 1862»

Frankopanska 99, Osijek, Hrvatska

1862. osnovano je Osječko prvo pjevačko društvo, koje 1885. dobiva novo ime "Sloga", a 1907. Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo "Kuhač".
U narednom se razdoblju do II. svjetskog rata djelovanje društva očituje u dubokom osjećaju gajenja hrvatske glazbene i pjevačke umjetnosti te žarište općeg hrvatskog kulturnog nastojanja Osječana.

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar

Stjepana Radića 15, Osijek, Hrvatska

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar osnovano je 1925. U početku se aktivnost odvijala kroz rad pjevačkog zbora i orkestra limene glazbe, a 1930. s radom počinje i folklorna te tamburaška sekcija.

Hrvatsko pjevačko društvo «Lipa»

Trg Vatroslava Lisinskog bb, Osijek, Hrvatska

Hrvatsko pjevačko društvo "Lipa" osnovano je 1876. na inicijativu Bogdana Penjića, prvog predsjednika i osnivača Osječkog pjevačkog društva, kako se "Lipa" u početku zvala.

Slavonsko Tamburaško Društvo «Pajo Kolarić»

Trg Vatroslava Lisinskog bb, Osijek, Hrvatska

Slavonsko Tamburaško Društvo "Pajo Kolarić" osnovano je 21.3.1954. i nosi ime reformatora tambure i glazbenog skladatelja Paulusa  Paje  Kolarića (Osijek, 17.1.1821. - Osijek, 14.11.1876.).

Pjevačko društvo Svetog Josipa Osijek

Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, Osijek, Hrvatska

Društvo djeluje od 1994. Cilj je Društva njegovanje i populiziranje zbornog pjevanja, crkvene glazbene baštine i sakralnog izričaja.

Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo «Zrinski»

Županijska 18, Osijek, Hrvatska

Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo “Zrinski” muški je zbor koji njeguje i promovira pjevačku i glazbenu kulturu.

Društvo je osnovano 1896.