Dani grafike

Dani grafike

Dani grafike

Likovna manifestacija koju organizira Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku.

Likovna manifestacija koju organizira Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku, posvećena grafičkoj umjetnosti, u nivou regije, hrvatskoj grafičkoj sceni, ali i u međunarodnoj panorami (V. dani grafike u suradnji s Ljubljanom), njezinoj revitalizaciji, boljem razumijevanju i  popularizaciji: izložbe grafika, grafičke radionice, predavanja na temu grafičke umjetnosti, predstavljanja edicija posvećenih grafici i sl. Dani grafike u Osijeku održavaju se od 2004. godine.