Međunarodna radionica umjetničke grafike - HDLU Osijek

Međunarodna radionica umjetničke grafike - HDLU Osijek

Međunarodna radionica umjetničke grafike - HDLU Osijek

Međunarodna radionica umjetničke grafike odvija se u radionicama likovnog odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku, koje su opremljene po profesionalnim standardima. 

Sama manifestacija traje deset dana tijekom mjeseca srpnja svake godine. Svaki saziv Međunarodne radionice umjetničke grafike popraćen je izložbom radova sudionika. Veći dio radova pripada zbirkama grafike u zemlji, a manji sponzorima ili je namijenjen tržištu. U organiziranju i vođenju međunarodnih aktivnosti radionice grafike sudjeluju HDLU Osijek, Umjetnička akademija te akademski slikar i grafičar Stanislav Marijanović, koji je vodio i Međunarodnu grafičku ljetnu školu Vrbničke grafičke akademije, a kao potpredsjednik međunarodnog udruženja grafičara Torben Bo Halbirk u Parizu, stoje mu na raspolaganju bogate datoteke i kontakti.