EPTA

EPTA

EPTA - Međunarodno natjecanje za mlade pijaniste

EPTA (European Piano Teachers Association) je europska udruga klavirskih pedagoga koja kao svoje članice okuplja preko 40 zemalja Europe, a jedna od njih je i Republika Hrvatska. 

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek bila je 1999. organizator i domaćin prvog EPTA međunarodnog natjecanja mladih pijanista i do danas u svome prostoru broji već desetak održanih natjecanja. Natjecanje se odvija u tri kategorije: A – kandidati 13 godina i mlađi, B – kandidati 16 godina i mlađi i C – kandidati 20 godina i mlađi, a umjetničke dosege istih vrednuje međunarodni stručni ocjenjivački sud.