Međunarodni salon digitalne fotografije Osijek

Međunarodni salon digitalne fotografije Osijek

Međunarodni salon digitalne fotografije Osijek

U okviru međunarodne suradnje Fotokluba Osijek i Mecseki Fotokluba Pečuh organizira se svjetska izložba Hrvatski međunarodni salon digitalne fotografije Osijek, koji se već sedam puta održao u Galeriji Kazamat.

Izložba se organizira po pravilnicima i s licencama FIAP (La Fédération Internationale de l'Art Photographique), Hrvatskog fotosaveza, PSA (Photographic Society of America), britanskog RPS (The Royal Photographic Society), UPI (United Photographers International) i ISF (Image Sans Frontiere), pa su stoga privukli 500 autora iz 65 zemalja sa svih kontinenata, koji se natječu po tim pravilima, a kroz to i pod patronatom tih međunarodnih društava i federacija. Redoviti pokrovitelj ove izložbe je Grad Osijek.