Memorijal

Memorijal

Memorijal Franjo Krežma

Memorijal Franjo Krežma je međunarodni susret mladih gudača koje se održava bienalno još od 1968. u čast genijalnom osječkom violinisti Franji Krežmi. 

Okuplja vrhunske mlade violiniste od srednjoškolskog uzrasta do diplomiranih umjetnika. Memorijal uključuje višednevni programski rad i ima nacionalni značaj u promidžbi hrvatske kulturne baštine. Osnovni je programski koncept tri koncertne večeri kroz koje publika ima priliku čuti trenutno najbolje učenike i studente iz Hrvatske i inozemstva te u završnoj večeri jednog ili dva istaknuta mlada violinista.