Šarana jaja bojama grada

Šarana jaja bojama grada

Šarana jaja bojama grada

Šarana jaja bojama grada

Grad Osijek u suradnji s ustanovama kulture, udrugama nacionalnih manjina i građanskim udrugama te osnovnim školama, Centrom za predškolski odgoj i Centrom za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ priređuje tu tradicionalnu preduskrsnu manifestaciju koja prikazuje raznolikost i bogatstvo korizmenih i uskrsnih običaja hrvatskog naroda i nacionalnih manjina našega grada.

Grad Osijek u suradnji s ustanovama kulture, udrugama nacionalnih manjina i građanskim udrugama te osnovnim školama, Centrom za predškolski odgoj i Centrom za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ priređuje tu tradicionalnu preduskrsnu manifestaciju koja prikazuje raznolikost i bogatstvo korizmenih i uskrsnih običaja hrvatskog naroda i nacionalnih manjina našega grada.