Concertinato za bayan i gudački kvartet

Vrijeme održavanja: 16. travnja 2014.

Mjesto održavanja: Muzej Slavonije Osijek.

Organizator: Muzej Slavonije Osijek.

Borut Zagoranski, bayan.

Kvartet feguš, Maribor.