Međunarodni festival kazališnih akademija Dioniz

Vrijeme održavanja: ožujak tekuće godine.

Organizator: Umjetnička akademija u Osijeku.