Anamneza antifašižma

Organizator: POPUP umjetnička organizacija.

Samostalna izložba/predavanje Andreja Mirčeva.