Završna izložba studenata Odsjeka za likovnu umjetnost

Vrijeme održavanja: svibanj i lipanj tekuće godine.

Mjesto održavanja: Umjetnička akademija u Osijeku.

Organizator: Umjetnička akademija u Osijeku.

Tradicionalna izložba na kraju akademske godine, studenti izlažu svoje radove nastale tijekom akademske godine.