11. seminar studentskih radija "Hear me"

11. seminar studentskih radija pod nazivom Hear Me održat će se u Osijeku 15. i 16. svibnja 2015. godine. Sudionici seminara su studenti, predstavnici radijskih postaja iz Dubrovnika, Zagreba, Rijeke, Ljubljane, Maribora, Podgorice, Skopja te studenti iz Osijeka koji su domaćini.

 

Svaki seminar tematski je definiran, pa se tako 11. seminar studentskih radija Hear Me, održava pod geslom „Jačanje uloge građana u medijskom prostoru“. U sklopu seminara, predavanja će održati predstavnici humanitarnih i civilnih udruga koji već djeluju u medijskom prostoru, te profesori čiji se znanstveni rad temelji na proučavanju medija regionalnog i lokalnog obuhvata.

Tijekom seminara održati ćemo radionice u kojima se građane osvještava o ulozi i mogućnostima koje im pružaju neovisni mediji, te primjerima iz prakse potaknuti razne civilne udruge da se aktivno uključe i iskoriste radio kao platformu za komunikaciju.