„Distraktibilnost“

U prostorijama kućnoga broja 2 na osječkom Vijencu Jakova Gotovca, u subotu 20. veljače s početkom u 19 sati, svojim se radovima u sklopu 24. POPUP projekta predstavila Mirna Pokorić, netom diplomirana studentica Likovnog odsjeka osječke Umjetničke akademije u Osijeku. Izloženi su radovi okupljeni u ciklus nazvan „Distraktibilnost“. 

Jedan dio ciklusa uključuje objekte nastale od preoblikovanoga, presloženog i redizajniranog otpadnog i odbačenog materijala koji je Pokorić uzela te prebojala sivom temeljnom bojom ne bi li iz objekata koji su nastali kao produkt njezine aktivnosti istisnula „vizualnu emociju“ i semantiku, koja se u prvotno nađenim predmetima prethodno nalazila. „Svaki od tih odbačenih i otpadnih elemenata koje prikupljam“, ističe Pokorić, „posjeduje neku energiju i priču. Spajanjem različitih energija i različitih priča nastaju neke nove cjeline, nove energije i neke nove priče.“ Iz toga je razloga ništenje prethodno upisanih značenja u premete koje koristi u svom radu nužno. Spomenuti su objekti ujedno i osnova, odnosno glavni rekviziti i akteri u filmu koji također čini sastavni dio ciklusa „Distraktibilnost“. U filmu snimljenom u prostorijama Galerije Kazamat u kojem Pokorić animira svoje objekte, autorica se bavi promišljanjem prostora, ali ne više samo kao fizičke, nego prije svega mentalne kategorije. „Odnos mentalnog prostora i objekata u filmu ne teži za filmskom pripovijedanju, već polazi od jednostavne radnje svedene na ritam i brzinu pokreta, ulazak, longitudinalno kretanje, obilaženje, približavanje, odmicanje i izlazak. Semiotička vrijednost filma prikazana je putem vizualnoga posredovanjem ne-vizualnoga ili onoga što je vizualnoj percepciji nevidljivo. U navedenom radu, koji ne zahtijeva estetski užitak, već aktivno sudjelovanje gledatelja, dijelovi cjeline i detalji imaju ulogu signala koji pokreću misaone procese te bi se trebali promotriti s određenom pažnjom da bi progovorili i kako bi se razumjela cjelina rada“, kaže autorica.