Info Fora

Otvaranje info centra za mlade

Agencija lokalne demokracije u partnerstvu s Proni centrom za socijalno podučavanje i lokalnim suradnicima provodi projekt Info centar za mlade ''Info Fora'' a koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U okviru projekta mladim ljudima s područja Grada Osijeka, te Općine Antunovac i Općine Šodolovci u online prostoru cm-fora.info, ali i u fizičkom prostoru U Tenji, Vladka Mačeka 20, pružaju se informacije iz sedam relevantnih područja života: zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje, mobilnost, kultura, društvo i volontiranje.

Otvaranje info centra za mlade ''Info Fora'' održati će se u petak, 17.2.2017., u Tenji, Vladka Mačeka 20, s početkom u 12 sati.