Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike-europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera)

Povodom 200. obljetnice rođenja Josipa Jurja Strossmayera održat će se međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup u suradnji Odjela za kulturologiju,  Umjetničke akademije u Osijeku (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), Filozofskog fakulteta u Pečuhu, Instituta za slavistiku, katedre za kroatistiku (Sveučilište u Pečuhu) i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba. Znanstveni Skup održat će se od 18. do 19. svibnja 2015. u prostorijama Odjela za kulturologiju, Svetog Trojstva 3, Osijek. 

Ovaj znanstveni skup poziva na ponovno čitanje historiografskog, politološkog i u najširem smislu kulturološkog djelovanja Josipa Jurja Strossmayera (1815.-1905.) te uopće na kritičko promišljanje problema kulturnih, obrazovnih i umjetničkih politika danas. Zbog širokog spektra tema koje je Strossmayer otvarao, njegovim se tragom moguće upustiti u redefiniranje nekih ključnih kulturnih, prosvjetnih, gospodarskih i političkih pitanja.

Teme skupa:

  • Strossmayer i crkvena povijest, Strossmayerov europski interkulturalni ekumenizam
  • Rodna politika obrazovanja žena i Josip Juraj Strossmayer
  • Povijesne, političke i kulturne reprezentacije Josipa Jurja Strossmayera
  • Strossmayer kao pokrovitelj kulture i umjetnosti
  • Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike
  • Znanost, obrazovanje i društveni razvoj
  • Odnos religije i države danas

 

Dodatne informacije možete potražiti na: http://www.unios.hr/skup_2015/