Mjesto susreta: grad i umjetnost

Panel na temu ''Mjesto susreta: grad i umjetnost''

Grad Osijek i Udruga MERIDAS organiziraju panel na temu ''Mjesto susreta: grad i umjetnost'', čiji cilj je razumjeti važnost umjetnosti u stvaranju kulturnog identiteta grada te uloge i perspektive različitih sudionika u tom procesu. Na panelu će sudjelovati jedan od najistaknutijih hrvatskih violinista Goran Končar, muzikologinja Sanda Vojković, voditeljica marketinga u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku Dražena Vrselja, novinar Saša Drinić, jazz glazbenik Darko Jurković i članica Kulturnog vijeća Grada Osijeka Marijana Bošnjak.

Panel će se održati 20. prosinca 2016. u 18,30 sati u Muzeju Slavonije, u atriju Glavne straže.