Osječka glazbena srijeda – 12. travnja 2017.

Koncertni ciklus Grada

14. koncert iz  5. Glazbene sezone 2016./2017. bit će koncert Nikole Fabijanića (saksofon), Ane Kovačić (saksofon) i Linde Mravunac Fabijanić (glasovir), a publika će moći uživati u djelima P. Bergama, G. Tudora, D. Detonija, D. Bobića, M. Gašparovića i P. Obradovića.

Koncert će se održati u srijedu, 12. travnja 2017. s početkom u 19,30 sati, u Atriju Glavne straže Muzeja Slavonije, Trg Sv. Trojstva 2.