Osječka glazbena srijeda – 24. svibnja 2017.

Koncertni ciklus Grada

19. koncert iz  5. Glazbene sezone 2016./2017. bit će diplomski koncert Matee Matić, glasovir, pod mentorstvom doc. art. Konstantina Krasnitskog. Koncert će se održati u suradnji s Glazbenom školom Franje Kuhača Osijek, a publika će moći uživati u djelima F. Schuberta, F. Chopina i S. Prokofjeva.

Koncert će se održati u srijedu, 24. svibnja 2017. s početkom u 19,30 sati, iznimno ne u Atriju zgrade Glavne straže Muzeja Slavonije, već u koncertnoj dvorani Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Trg Sv. Trojstva 1.