Osječka glazbena srijeda – Konstantin Krasnitsky

Koncertni ciklus Grada

Sedmi koncert iz  5. Glazbene sezone 2016./2017. bit će koncert Konstantina Krasnitskog u suradnji sa Glazbenom školom Franje Kuhača iz Osijeka. Konstantin Krasnitsky talentirani je i perspektivni pijanist mlađe generacije koji je, između ostalog i docent Umjetničke akademije Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a publika će na ovom pijanističkom koncertu moći uživati u djelima Davora Bobića, Sergeja Rahmanjinova i Josepha Ryelandta.


Koncert će se održati u srijedu, 7. prosinca 2016. s početkom u 19:30 sati u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Trg sv. Trojstva 1.