Prvi radni sastanak gradova kandidata za EPK 2020.

Prvi radni sastanak gradova kandidata za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine održan je, na inicijativu Grada Dubrovnika i dubrovačke razvojne agencije DURA-e, 4. ožujka 2015. u Dubrovniku.

Cilj sastanka bio je uspostaviti interakciju, na ovom za Hrvatsku izuzetnom važnom projektu, između devet uključenih gradova te razmijeniti ideje i mogućnosti suradnje bez obzira na konačnu dodjelu titule prijestolnice kulture jednom od kandidata. Dogovoreno je da će gradovi kandidati potpisati Sporazum o suradnji kojim će konkretno definirati oblik partnerstva te dati prijedlog proračuna koji bi se mogao izdvojiti za potporu gradovima na nacionalnoj razini. Budući da je Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU  od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. Republika Hrvatska ostvarila priliku da jedan hrvatski grad ponese titulu u 2020. godini, u zajedničkom je hrvatskom interesu da se pokušaju riješiti neki od izazova vezanih za korištenje objekata i prostora u vlasništvu države. U tom smislu, zaključeno je kako će se odrediti popis lokaliteta u svim gradovima koji se u strateškom planiranju buduće hrvatske Europske prijestolnice kulture ocjenjuju kao prioritetni.

Sastanku su se, uz dubrovačke domaćine, odazvali predstavnici grada Zagreba, Osijeka, Varaždina i Pule. Inicijativu je, svojim prisustvom, poduprlo i Ministarstvo kulture koje koordinira aktivnosti vezane uz Europsku prijestolnicu kulture te je kao partner uključeno u proces kandidature.

Osim navedenih gradova, najvjerojatnije će se za Europsku prijestolnicu kulture kandidirat Rijeka, Zadar, Split i Đakovo koji su, iako nisu prisustvovali sastanku, također iskazali spremnost na suradnju. Rok za predaju kandidacijske knjige je 17. travnja 2015. Nakon toga će povjerenstvo sastavljeno od 12 članova odabrati gradove koji ulaze u uži izbor.

Sljedeći partnerski sastanak održat će se u organizaciji grada Osijeka nakon spomenutog drugog kruga.