Završna godišnja konferencija-Novi Sad na putu za Europsku prijestolnicu kulture 2021. godine

Organizaciji odbor za realizaciju inicijative da se Novi Sad kandidira za Europsku prijestolnicu kulture 2021. organizirao je 18. prosinca 2014.  u Kulturnom centru Novog Sada Završnu godišnju konferenciju-Novi Sad na putu za Europsku prijestolnicu kulture 2021. godine.

Na Završnoj konferenciji obratili su se član Gradskog vijeća za kulturu Vanja Vučenović, predsjednik Organizacijskog odbora Novi Sad 2021. dr. Andrej Fajgelj, zamjenik gradonačelnik grada Osijeka Vladimir Ham, direktor tvrtke za urbni razvoj Pečuh, Peter Merza i načelnik Odjela za društvene djelatnosti Bijeljine Slavko Bašić.

U pratnji gospodina Hama, Grad Osijek predstavljali su pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Dražen Alerić te pročelnica Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo Kornelija Mlinarević.

Predsjednik Odbora, dr. Andrej Fajgelj istaknuo je da je ovaj projekt veoma značajan kako za grad tako i za čitavu zemlju i da se svi njegovi napori mogu ostvariti jedino ujedinjenjem svih nas zajedno.

U svom govoru zamjenik gradonačelnika grada Osijeka, Vladimir Ham najvio je uspostavljanje suradnje između Osijeka i Novog Sada, ne samo u okviru projekta Europska prijestolnica kutlure, nego i drugih projekata. Istaknuo je da je na putu do titule EPK jako važno da se dogode mnoge promjene, u smislu kako grad izgleda, kako živi i kako "misli". To je jedan od važnijih razloga zašto se Osijek kandidira za EPK 2020., jer dobivanjem titule građani bi shvatili što sve možemo učiniti ako se udružimo. Dogradonačelnik Ham kandidaturi Novog Sada zaželio je uspjeh i pružio potporu Grada Osijeka u ostvarenju cilja.

Odbor je podnio izvještaj o svome radu, a namjera je Odbora i Grada Novi Sad u narednih godinu dana da u ovaj projekt uključi stručnjake koji bi mogli doprinjeti "osvajanju" ove titule. U drugom dijelu konferencije predstavljen je Nacrt strategije Novi Sad 2021. Riječ je o strateško-planerskom dokumentu, kojeg su izradili članovi stručnog tima pri Odboru, koji predviđa aktivnosti kako bi Novi Sad uspješno dovršio postupak kandidature. Nakon toga, predstavljen je i novi brendovski identitet, kao i vizualni identitet, odnosno, dizajn kandidature. Prilikom izrade dizajenerskog rješenja vodilo se računa o jednostavnosti grafičkih rješenja. Prateći dugogodišnju praksu dosadašnjih Europskih prijestolnica kulture, lako se može uočiti da su autori najviše potencirali značaj same godine kandidature. Vizualni identitet projekta Novi Sad 2021., osmišlje je na način što se inzistiralo na simboličkom značenju godine kandidature, ali i pojedinih simbola Novog Sada.